top of page

Bonding

Zaktualizowano: 14 kwi 2023Co to jest bonding?

Tak na prawdę w nomenklaturze stomatologicznej nie ma takiego określenia zabiegu jak ,,bonding". W anglojęzycznych opracowaniach można spotkać się z określeniem ,,composite bonding", co oznacza nic więcej niż wypełnienie kompozytowe (tak zwana ,,plomba"). Moda na bonding przyszła do nas z USA (nie pierwszy już raz) i to za sprawą Pacjentów została szybko rozpowszechniona. Gdy nazwa ta była już mocno ugruntowana w Ich świadomości, lekarze dentyści też się do niej przekonali i zaczęli tak określać estetyczną odbudowę zębów przednich. Osobiście wolę używać sformułowania "bezpośrednie pokrycie powierzchni licowej materiałem kompozytowym" ale dla uproszczenia umówmy się, że jest to bonding.


Jak wygląda procedura?

Przed każdą decyzją o jakimkolwiek zabiegu konieczna jest właściwa diagnostyka. Podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej sprawdzany jest stan jamy ustnej, ponieważ bonding można wykonać dopiero wtedy, gdy mamy pewność, że nie istnieją żadne wykluczające schorzenia i nie ma żadnego stanu zapalnego. Podczas rozmowy lekarza z pacjentem zostają ustalone oczekiwania estetyczne (zarówno pacjenta jak i lekarza). Dobrze jest wykonać serię zdjęć wewnątrz i zewnątrzustnych wraz z fotografią portretową. Zwykle, jeśli istnieje taka możliwość, to wykonywany jest skan zębów 3D lub pobierane są wyciski. Dzięki temu technik dentystyczny może przygotować projekt nowego uśmiechu oparty o ustalenia z lekarzem i wcześniejsze planowanie uśmiechu (może być cyfrowe np. DSD - digital smile design). Gdy projekt jest gotowy (tzw. wax-up) możemy przymierzyć go bezpośrednio w ustach pacjenta. Polega to na chwilowym założeniu tymczasowego materiału na obecne zęby pacjenta (tzw mock-up). Materiał ten przyjmuje kształt nowego uśmiechu, a to pozwala pacjentom sprawdzić i obejrzeć na żywo w lustrze proponowany efekt estetyczny. Ten moment jest niezwykle istotny, ponieważ pozwala na zweryfikowanie czy zaproponowana długość, szerokość i kształt zębów pasują do twarzy pacjenta, czy mu się podobają i przede wszystkim czy spełniają określone warunki funkcjonalne. Po akceptacji mock-upu przez pacjenta i lekarza, można przymiarkę zdjąć z zębów i rozpocząć pracę. Istnieje kilka technik wykonywania bondingu oraz kilka rodzajów stosowanych do tego materiałów kompozytowych z jeszcze większą ilością odcieni, barw i przezierności. Zwykle zabieg ten wykonuje się na jednej wizycie. Polega on na nakładaniu materiału kompozytowego za przednią powierzchnię zębów przykrywając ją zazwyczaj w całości. Najczęściej nie ma konieczności szlifowania zębów i podawania znieczulenia. Zakres zależy od indywidualnych warunków i oczekiwanego efektu i zazwyczaj jest to od 6 do 10 zębów w jednym łuku. Zabieg kończy się dokładnym usunięciem nadmiarów i polerowaniem.


Zalety bondingu

Przede wszystkim niewątpliwą zaletą jest brak konieczności szlifowania zębów (w większości przypadków), oraz szybki proces pracy. Dodatkowym atutem jest stosunkowa łatwość w dokonywaniu korekt kształtu i ewentualnych napraw. Dobrą stroną dla pacjenta jest też cena, która średnio oscyluje jako 30% - 50% kwoty za licówkę ceramiczną.


Wady bondingu

Najważniejszą wadą bondingu jest jego wytrzymałość. Wynika to z właściwości materiałów kompozytowych, które w stosunku do materiałów ceramicznych (licówki, korony) ma tendencję do matowienia, co jest przyczyną utraty blasku z powstawaniem przebarwień. Z tego względu konieczne są regularne wizyty, na których takie uzupełnienia poleruje się na nowo. Wytrzymałość tego materiału nie pozwala również zagwarantować niezawodności. Podczas przeciążeń zgryzowych może dojść do pęknięć lub odkruszeń. Wszystkie te elementy należy brać pod uwagę jeszcze przed pierwszą wizytą.


Dla kogo?

Każdy pacjent, który marzy o poprawieniu swojego uśmiechu może zainteresować się bondingiem. Lekarz dokładnie sprawdzi czy ta metoda jest właściwa. Najczęściej tam, gdzie nie chcemy szlifować zębów, lub gdy mamy niewielkie wady ortodontyczne (np. szpary pomiędzy zębami), przebarwione zęby, zbyt krótkie lub o nieestetycznym kształcie, taka odbudowa może okazać się trafna. Pacjenci oczekujący szybkiego efektu bez wykonywania pośrednich prac protetycznych, lub po leczeniu ortodontycznym dla zmaksymalizowania efektu estetycznego docenią tę metodę. Należy jednak pamiętać, że ze względu na ograniczenia materiałowe bonding to długotymczasowa odbudowa zębów, która, w trudnym do przewidzenia czasie, może wymagać wymiany lub zamiany na odbudowę ceramiczną.


18 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page